Советские воинские захоронения в Венгрии

...cайт создан частным лицом и родственниками погибших. К гос.органам отношения не имеет. @Анастасия Столярова

Мини-чат

200

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Каталог статей

Главная » Статьи » Статьи на венгерском

Egy rejtélyes tömegsír

Перевод см. ниже после оригинального текста
CSI: Újpest
2016. április 29. 20:39 - Wintermantel Zsolt
Egy rejtélyes tömegsír

Jól halad az új piac építése. Ehhez kapcsolódó feladat a Szt. István tér épületeinek hőellátását szolgáló, szennyvíz hulladékhő hasznosító központ építése is. Kevésbé cirkalmasan fogalmazva, a Városháza közvetlen szomszédságában föld alatti hővezetéket építenek. Aki járt arra mostanában, láthatja is az épület déli oldalát csaknem körbefutó árkot. Ebben az árokban akadtak a kivitelező munkások emberi maradványokra. A hivatalos tájékoztatás szerint "a beruházás megkezdését megelőzően, 2013. évben készíttetett régészeti örökségvédelmi hatástanulmány alapján, a területen és környékén régészeti lelőhely nem ismert, és nem is feltételezhető, így valószínűsíthetően egy világháborús tömegsírt talált a kivitelező." Azóta eltelt néhány nap, előkerült néhány újabb lelet, csak az nem egészen világos, hogy kerültek oda a holttestek.

A helyszínre természetesen először a BRFK Életvédelmi osztályának nyomozói érkeztek, hiszen elsőre csak annyit lehetett tudni, hogy emberi maradványok kerültek elő a föld alól. Az igazságügyi orvosszakértő megállapította, hogy a testek 25-30 évnél - tehát elévülési időnél - régebben kerültek a földbe. Ez azért volt fontos, mert ezzel kizárható volt, hogy a csontok valamiféle "újkori" bűncselekmény következményeként elhunyt emberek maradványai lennének.

Egészen biztossá vált mindez, amikor egy feltehetően orosz katonai zubbonyról származó gomb  is napfényre került. A kérdés tehát az volt: világháborús, vagy 56-os szovjetek maradványait rejti a föld? 
Nem, mintha számítana, hisz halottakról vagy jót, vagy semmit, és a kegyelet mindenek előtt való, de helytörténeti, régészeti szempontból azért mégiscsak jelentős különbség van a kettő között.

Újpest itt élő rajongói, hivatásos és amatőr helytörténészek kezdtek rögtön találgatásokba, és igyekeztek észrevételeikkel, emlékeikkel, ötleteikkel segíteni a kutatást. Az általános vélemény volt, hogy 1945-ben Újpesten nem, csak a környéken voltak számottevő harci cselekmények, ide legfeljebb a sebesülteket szállították. Bár az is igaz, hogy egyes források arról számolnak be, hogy a Vörös hadsereg katonái géppuskafészket telepítettek a templom tornyába.
1956-ból azonban konkrétan tudni lehet, hogy itt is komoly harcok folytak a forradalmárok, és az akkor már megszálló orosz csapatok között. "Egy olyan visszaemlékezést találtam, ami említi a főtemplom környéki 1956-os harcokat és a temetések nehézkes voltát. Ha a főtemplomnál harcoló orosz katonák közül néhányat megöltek, és a temetőben nem fogadták tetemeiket, akkor a környék egyetlen, nem szilárd burkolatú tere csak az István tér volt, ahol sírt lehetett ásni. Talán úgy vélték, jó helyen lesznek a ledöntött orosz katonai szobor talpazata körül. De ezek csak feltevések. Dr. Varsányi Lajos, a Szent József plébánia (Nap u.) megbízott vezetője a templom Historia Domusában 1956. októbere és november 7-e között naplót vezetett. A november 9-i bejegyzésben ír a városközpontban zajló harcokról, a november 12-i-ben a temetésekről" - hívta fel a figyelmem egy helytörténettel foglalkozó újpesti szakértő, utalva Kadlecovits Géza, In memoriam Újpest 1956 című kötetére.

A feltárás során aztán egyre újabb leletek, bizonyítékok kerültek elő, amelyek immár nemcsak azt tették kétségtelenné, hogy szovjet katonákról van szó, de az is egyre biztosabbnak tűnt, hogy világháborús, tehát 1945-ös eredetű sírról lehet szó. A zubbonygomb után ugyanis felszínre került egy állományjelző, több kitüntetés, cigarettatárca, egy érme (talán pénz) és néhány koporsómaradvány is.

Mindezek pedig alaposan összezavartak mindent. A kitüntetéseken ugyanis az áll: "Za otvagu", azaz "A bátorságért". A "Bátorságért érdemérmet (Medal za otvagu)" olyan személyek kapták, akik a szocialista haza védelmében tett katonai szolgálataik, a csatában, az államhatárok védelmében vagy életveszélyes katonai műveletek során különleges bátorságot és vitézséget tanúsítottak. A kitüntetést 1938-ban alapították és a Szovjetunió 1991-es összeomlásáig adták. Ez idő alatt összesen 4,569,893 személy kapta meg. 
Három különböző változata is ismert: Az elsőt 1938 és 1943 között adták, a második verziót 1943 és 1991 között.  1994-től újra adható, de azóta a CCCP felirat nélkül, ez tehát a harmadik változat.

Az Újpesten talált kitüntetések a szalag alapján egészen biztosan 1943 utáni érmek...de a föld alá kerülhettek akár 1956-ban is.

Az állományjelző, amely a szovjet hadsereg gárdajelvénye (és összesen 11 gyalogsági és 6 páncélos hadsereg viselte) szintén 1943 utáni, hisz a gárdajelvényt 1943 május 21-e óta használták).

Egyik sem bizonyítja tehát cáfolhatatlanul, hogy világháborús áldozatokról van szó, hiszen a gárdajelvényt és a Bátorságért érdemérmet is használták a háború vége után is (tehát akár 1956-ban is). A gárdajelvény lehetne esetleg árulkodó, mivel annak két változata ismert, és a kettő közötti apró különbség esetünkben perdöntő lehetne. A háború idején használt gárdajelvény zászlója egyszínű, sima vörös, míg a háború utáni változaton a zászló lobogását stilizáló sötét csíkok láthatók. Ha sikerülne megállapítani a "mi" gárdajelvényünkről, hogy milyen is volt pontosan a zászló rajta, biztosak lehetnénk a dolgunkban (az állapotát tekintve erre sajnos igen kicsi esélyt látok). Addig tehát marad a feltevés: Újpesten világháborús szovjet katonák sírját fordította ki a markoló

Ezt támasztja alá egyébként a sírban talált koporsó (illetve koporsók) is. A feltárás során ugyanis fa, és fémkoporsó maradványok is előkerültek. Ez utóbbi ráadásul egy, üveges nyílással az arc előtti részen. Nem tartom életszerűnek, hogy 1956-ban, a dühös, megalázott és erőszakkal elnyomott forradalmárok akkora figyelmet fordítottak volna rá, hogy az ellenség halottait díszes, üvegezett koporsóban temessék el. Pláne, hogy a testek száma - eddig 16 csontvázat találtak - és a koporsók különbözősége miatt valószínűsíthető, hogy még a hierarchiára is ügyeltek. Az "ablakos" fémkoporsó vélhetően egy tiszté volt, a fa koporsók altiszteké, tiszthelyetteseké lehettek, és bizony voltak olyan tetemek is, amelyeket koporsó nélkül, sőt elhelyezkedésük alapján egyszerűen egymásra hajigálva földeltek el. 1956-ban a tiszteket is hajigálták volna, nem tiszteletlenségből, vagy a kegyelet hiánya miatt, hanem a legyőzöttek elkeseredése, és fáradtsága miatt.

Igen ám, de még mindig nem világos, hogy hogyan kerültek oda a holttestek, ha 1945-ben nem volt számottevő harci cselekmény Újpesten. Az egyik magyarázat szerint a környékről az újpesti kórházakba szállított, és ott elhunyt sebesülteket temették el itt. De miért épp itt? Persze, akkoriban - ahogy a helytörténész is írta - ez volt nagyjából az egyetlen olyan hely a városban, amely nem volt lekövezve, tehát "ásható volt". Csakhogy sokkal közelebb, akár a kórház udvarán is eltemethették volna őket. Ennek így csak akkor lenne értelme, ha a már említett géppuskások maradványait találták volna most meg, akik a templomtoronyban teljesítettek szolgálatot, így haláluk esetén logikus lehetett a közeli, egyébként nem kövezett téren eltemetni őket.

A Facebookon azt írta valaki,  hogy "a lelőhely az 1990-ben lebontott szovjet emlékmű helyétől pár méterre van. A szovjetek mindig oda építették az emlékműveiket, ahol tömegsírok voltak. " És ez ismét azt támasztja alá, hogy világháborús áldozatokról van szó, akiket megtiszteltek a tisztességes, koporsós temetéssel, és egy emlékhellyel is. A szakértő azonban arra is felhívta a figyelmem, hogy ebben az esetben viszont érthetetlen, miért temették el vel
ük a kitüntetéseiket is, hisz azokat hagyományosan elküldik a családnak.

Az ügyben tehát egyelőre a sok bizonyíték mellett sok kérdőjel is van. A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztályának szakértői vizsgálják a sírt, és úgy tudni, hogy talán elég adat gyűlik össze ahhoz, hogy legalább az egyik kitüntetéses áldozatot azonosítsák. 

Sietek leszögezni, hogy sem szakértő, sem történész nem vagyok. Ezt a bejegyzést a rendelkezésre álló adatok, és az azok által felvetődött kérdések megismertetése miatt írtam. És, mert - természetesen - rettenetesen izgat ez a történet. Ahogy - gondolom - másokat is. Nekik (is) akartam segíteni ezzel, az emlékek felidézéséhez, hátha előbukkan olyan információ, amely segítheti a "nyomozást". 

2016. április 29. 20:39 Wintermantel Zsolt

Перевод:
Из блога Жолта Винтермантеля, мэра Уйпешта (IV района Будапешта)

29.04.2016.

Таинственная братская могила

[Сокращённый перевод]


<...> с южной стороны, в непосредственной близости от здания Мэрии для обеспечения энергией новых построек на Szent Istvan ter ведётся строительство теплоцентрали. <...> в вырытой для этого траншее рабочими были найдены человеческие останки. По официальной информации, "<...> производители работ предположительно обнаружили братскую могилу времён мировой войны". Это произошло несколько дней назад, с тех пор раскопки дали некоторые новые находки, но не совсем ясно, как появилось данное захоронение.

<...> эксперт полиции определил, что тела были захоронены <...> более 25-30 лет назад.

Совершенно точно это подтвердилось, когда была обнаружена пуговица предположительно с советской военной формы. Таким образом, возник вопрос: относится ли захоронение к периоду Второй Мировой войны или к 1956 году? Конечно, это не имеет значения для нашего отношения к захоронению, ведь о мертвых или хорошо, или ничего, и необходимо в любом случае чтить память погибших, но с точки зрения краеведения, археологии разница между этими двумя случаями значительная.

Жители Уйпешта, краеведы-"профессионалы" и "любители" сразу же высказали немало предположений по поводу произошедшего, стремясь своими ремарками, воспоминаниями, идеями оказать содействие исследованию. Общим было мнение, что в 1945 году значительных боев в самом Уйпеште не было, а только поблизости, в Уйпешт по большей части привозили раненых. Но некоторые источники сообщают, что на колокольне церкви находилось советское пулеметное гнездо.

В 1956 году же в Уйпеште совершенно точно шли серьезные бои между участниками революции и советскими войсками. "Я обнаружил воспоминание, сообщающее о боях в районе главного уйпешского собора и о сложности захоронения погибших. Если погибших в районе собора советских солдат не смогли похоронить на кладбище, то единственным местом в районе, где их могли похоронить - где не было жёсткого дорожного покрытия - была площадь Istvan ter. Может быть, кто-то подумал, что их можно похоронить вокруг постамента разрушенного в ходе восстания года советского военного памятника. Но все это - предположения. Д-р Лайош Варшани, руководивший приходом церкви Святого Йожефа (на улице Nap utca), вёл в церковном документе Historia Domus дневник событий октября-ноября 1956 года. Он упоминает бои в центре Уйпешта 9 ноября, а похороны - 12 ноября", - обратил моё внимание один из краеведов, занимающихся историей Уйпешта, ссылаясь на книгу Гезы Кадлецовича "В память о 1956 годе в Уйпеште".

Однако в ходе раскопок впоследствии было обнаружено все больше находок, доказательств, которые не только позволили однозначно определить, что речь идёт о советских солдатах, но появлялась все большая уверенность в том, что захоронение относится к периоду Второй Мировой войны, то есть к 1945 году. Кроме пуговицы, были обнаружен знак отличия, несколько медалей, портсигар, монета и фрагменты гробов.

Эти находки окончательно все "запутали". Обнаруженные медали "За отвагу" - <...> образца 1943-1991 года, то есть награждённые могли получить их после 1943 года, ...но их могли носить и те, кого похоронили в 1956 году.

Знак отличия - нагрудный знак "Гвардия" - <...> тоже используется с 21 мая 1943 года.

Таким образом, ни одна из находок не подтверждает однозначно, что речь идёт о погибших во Второй Мировой войне, так как и медаль "За отвагу", и знак "Гвардия" использовались и после войны тоже (то есть, и в 1956 году). Решающим мог бы стать внешний вид знака "Гвардия", так как у него есть две разновидности: во время войны использовался знак с однотонным флагом, в то время как после войны использовался знак с полосками более темного тона на флаге - стилизованным изображением того, что флаг развевается. Если бы удалось определить, как именно выглядел флаг на найденном в нашем районе знаке, это позволило бы сделать некоторые уверенные предположения (но шансы на это невелики, принимая по внимание состояние знака отличия). Таким образом, отнесение уйпештского захоронения к периоду мировой войны остаётся предположением.

Предположение это подтверждает, в частности, найденные фрагменты гробов. В ходе раскопок были обнаружены деревянные и металлические фрагменты гробов. Металлический гроб был со стеклом на уровне лица. Не думаю, что в 1956 году озлобленные, униженные и подавленные силой участники революции хоронили бы погибших противника в искусно изготовленном, застекленном гробу. Тем более, что количество найденных тел погибших - на сегодняшний день найдено 16 скелетов - и различия в использовании гробов позволяют предположить, что при захоронении обращали внимание на иерархию. В металлическом гробу, возможно, был похоронен офицер, в деревянных - младшие офицеры, а некоторые тела были похоронены без гробов, по расположению - просто положены друг на друга. В 1956 году друг на друга свалили бы все тела, в том числе и офицеров, не из надругательства или отсутствия почтения к мертвым, а из-за отчаяния и усталости потерпевших поражение участников восстания.

Да, но все-таки не ясно, откуда появилось захоронение, если в 1945 году значительных боевых действий в Уйпеште не было. Одно из объяснений: здесь похоронили раненых, привезённых из близлежащих районов в Уйпешт и умерших от ран в уйпештских больницах. Но почему именно здесь? Конечно, в то время площадь - как пишет и краевед - была единственным не вымощенным брусчаткой местом, то есть здесь можно было вырыть могилы. Но можно было похоронить умерших и гораздо ближе к больнице, например, в её дворе. Наиболее логичным было бы, если бы в братской могиле оказались похоронены пулеметчики из пулеметного гнезда на башне церкви, которых похоронили вблизи от церкви, на незамощенной площади.

На Фейсбуке кто-то написал, что "захоронение было найдено в паре метров от места, где ранее стоял советский памятник, демонтированный в 1990 году. Советские [власти] всегда ставили памятники там, где были братские могилы". Это подтверждает версию о том, что захоронение - времен войны, так как погибших похоронили с почестями и возвели над захоронением памятник. Вместе с тем, эксперт обратил моё внимание на то, что тогда в этом случае непонятно, почему погибших похоронили с наградами, ведь награды обычно отправляют членам семьи.

Таким образом, в этом деле наряду с большим количеством доказательств есть и много вопросов. Эксперты соответствующего подразделения Министерства обороны [Венгрии] в настоящее время исследуют захоронение, и насколько мне известно, как будто бы набирается достаточное количество данных, чтобы идентифицировать хотя бы одного из погибших, похороненного с наградой.

Спешу отметить, что я не являюсь ни экспертом, ни историком. Эту запись в блоге я написал, чтобы информировать всех заинтересованных людей об имеющихся данных и о возникших в связи с ними вопросах. И - естественно - потому, что меня самого очень волнует эта история. Как - я полагаю - и других тоже. Поэтому я хотел помочь всем, в том числе тем, кто мог бы восстановить в памяти события, воспоминания - вдруг появится какая-либо информация, которая позволит "расследованию" продвинуться вперёд.

Источник: http://wezse.blog.hu/2016/04/29/csi_ujpest#
Категория: Статьи на венгерском | Добавил: Anastasiya (08.05.2016) | Автор: Wintermantel Zsolt
Просмотров: 432 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
avatar

Форма входа

Поиск

***

 • ВЕНГЕРСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ
 • ПАСПОРТА ОБД ПО АЛФАВИТУ
 • ОПИСЬ АРХИВА ЮГВ В ПОС-ВЕ
 • СПИСКИ В ПЕРЕНОСАХ 1945-47
 • СПИСКИ В ЗАХОРОНЕНИЯХ
 • ***

 • КАРТЫ, КООРДИНАТЫ
 • .

 • ЦАМО РФ материалы
 • ***

 • ЛЕТЧИКИ
 • ***

 • СТАТЬИ (рус.) CIKKEK oroszul
 • СТАТЬИ (венг.) CIKKEK magyarul
 • ***

 • БЛАГОДАРНОСТИ
 • ***

 • ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
 • ***

 • ОБД-Мемориал
 • Подвиг народа
 • Форум Патриотцентр
 • Венгерский форум
 • РАЗНОЕ (кладовка)