Советские воинские захоронения в Венгрии

...cайт создан частным лицом и родственниками погибших. К гос.органам отношения не имеет. @Анастасия Столярова

Мини-чат

200

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Каталог статей

Главная » Статьи » Статьи на венгерском

Dmitrij Szemusin: A magyarok tisztelték a fasiszták emlékét

Дмитрий Семушин: Высшие власти Венгрии и армии НАТО официально почтили память союзников Гитлера: фото

Magyarországon hivatalos gyász ceremónia a Második Magyar Hadsereg 1943-as dicstelen, a Don-kanyarban elszenvedett vereségének 69. ik évfordulóján.

A szovjet csapatok a Sztálingrádi Csata végső fázisában az Osztrogozs- Rosszosanszki támadó hadműveletben ( 1943 január 13 - 27 ) teljesen megsemmisítették a Don felső részén a hitleristákkal szövetséges magyar és olasz erőket.

Csak a nyolc hadosztályból álló, 2oo ooo fős magyar hadsereg 1oo-12o ooo katonát és tisztet veszített. Pontosan mennyit - akkor sem tudta senki, és most sem tudjuk. 1943 januárjában ebből a mennyiségből 26 ooo magyar esett szovjet hadifogságba.

A doni katasztrófáról a magyar lakosság a szökevények által értesült. Egy ilyen méretű országnak, mint Magyarország a Voronyezs alatti vereség nagyobb visszhanggal és jelentőséggel bírt, mint Sztálingrád Németország számára. Magyarország a 15 napos küzdelemben mindjárt elvesztette fegyveres erőinek a felét.

Idén a gyász ünnepség január 12-én kezdődött Budapesten, a Vár negyedben, Mátyás Király szobránál. Itt tartották a gyászmisét, melyen a Kövér László, a Magyar Parlament Elnöke, és Schmittné Makray Katalin a Magyar Köztársaság Elnökének felesége is részt vett. Bíró László Katolikus Tábori Püspök celebrálta a gyászmisét. A megemlékezést a Magyar Hadtörténeti Intézet és Múzeum szomszédságában, a II Magyar Hadsereg fél domborművénél Hende Csaba Honvédelmi Miniszter is megtisztelte jelenlétével. Az ünnepségen elmondta: a Második Világháború előestéjén a magyar hadsereg arra készült, hogy részt vegyen a fegyveres konfliktusban Közép Európában egy lehetséges ellenséggel szemben, és megvédje országa érdekeit és szuverenitását. Ehelyett a magyar hadseregnek a világ legnagyobb hadseregével kellett szembenéznie, és a teljesíthetetlen feladatot hatalmas vérveszteséggel kellett végrehajtania.

A ceremónia keretein belül Magyarország Honvédelmi Minisztere gyakorlatilag útjára indította azt a három napos kampányt, melyet "A Doni Hősök 12. ik emlék túrájának" neveznek.

Ennek a hagyományossá vált emlék szertartásnak a résztvevői, a Magyar Honvédség katonái és tartalékosai, valamint amatőr hadtörténeti szervezetek tagjai mindnyájan - a Magyar Hadsereg Második Világháborús egyenruhájába öltöztek, három napig, január 27 -től meneteltek az országon keresztül.

Magyarország falvaiban és városaiban, Debrecenben a helyi lakosok jelenlétében gyász megemlékezéseket tartottak a háborús emlékműveknél. Ebben az évben "A Doni Hősök 12. ik emléktúráján" ismét részt vettek román és olasz amatőr hadtörténeti szervezetek tagjai . Ők szintén a hitlerista Németország és horthysta Magyarország szövetségeseinek, román-és olasz királyi hadsereg egyenruháját viselték.

Mindez említésre sem lenne méltó, megértéssel fogadhatnánk a Második Magyar Hadsereg halottainak dicstelen 1943-as Don-kanyari vereségének emléket állító akciót, ha a "túrán" nem vettek volna részt a demokratikus Németország és Ausztria tartalékos katonái. Különös volt "A Doni Hősök 12. ik emléktúráján" való részvételükben, hogy az alegységek a modern Bundeswehr és Bundesheer egyenruháját viselték.

"A Doni Hősök 12. ik emléktúráján" a magyar alegységeket bizonyos Jázsdi Balázs "hadnagy" vezényelte, annyira beleélve magát a szerepbe, hogy a hitelesség kedvéért az egész mundérját teleaggatta, persze nem általa kiérdemelt német és magyar Második Világháborús kitüntetésekkel, többek között, ahogy a fényképen is látszik, a porosz Vaskereszttel is. Ezzel kapcsolatban megjegyzem, a gyász szertartás a német és osztrák mundérjait botrányba keverte. Hogyan lehet komolyan viszonyulni a német és osztrák tisztekhez a gyász ceremónián, amikor mellettük bohócok és őrültek állnak? Hogyan látják ezt a másik oldalról? Hogyan kommentálják a nyilvános dicsőségét egy olyan tisztnek, aki ki nem érdemelt háborús kitüntetéseket visel?

Az idei " Doni Hősök 12. ik emlék túráját" magyar tartalékos katonák szövetsége és a Honvédelmi Minisztérium Katonai Hagyományőrző és Hadisírgondozó Osztálya szervezte.

A túrán a magyar tartalékosok mellett a 24."Bornemisza Gergely Felderítő Zászlóalj " és az 5. "Bocskai István" Lövészdandár 1o fős legénységgel képviseltette magát.Nyilvánvaló, hogy a "A Doni Hősök 12. ik emléktúrája" állami esemény, megszervezésének a jelenlegi formájában kétértelmű jelentése van.

Kiderül, hogy a modern demokratikus Németország és Ausztria katonai egységei menetelnek, mint látjuk, nagyapáik nyomában a magyar utakon egy sorban a magyar alegységekkel,melyek a nevetséges horthysta egyenruhába öltöztek.

Mit kell itt tennünk? Nyilvánvaló, ha az osztrákok és németek a Wehrmacht és az SS egyenruhájába öltöznének, ez még több negatív kisugárzást adna az eseménynek.

Itt, úgy tűnik, Hende Csabának, a magyar Honvédelmi Miniszternek a következő jubileumi évben, a 2. magyar hadsereg elpusztulásának 70. évfordulója alkalmából, vagy megkéri a németeket és az osztrákokat, hogy ne vegyenek részt az akcióban, vagy a magyar résztvevőket modern egyenruhába öltözteti át, vagy szélsőséges esetben megköveteli, hogy a magyar tisztek ne viseljenek általuk meg nem szolgált háborús érdemrendeket. Ellenkező esetben a gyász szertartás, amelyen a magyar honvédelmi miniszter részt vesz, a komédia egyértelmű jeleit mutatja.

Mi mást kívánhatnánk még a "A Doni Hősök emléktúrája" magyar résztvevőinek. Amikor ezeket a sorokat írom, mínusz 24 Celsius fok a hőmérséklet az ablakom alatt, éjszaka, ahogy ígérik, mínusz 27 fokig süllyed. Szeretnénk azt kívánni 2o13 -ban , a Paulus hadsereg fogságba esésének 7o.ik évfordulóján a " 13. ik emlék túrát" magyar résztvevők Oroszországban tartsák meg.

(valahol Oroszországban)

Nem valószínű, hogy tévedünk, amikor azt állítjuk, hogy csak egyetlen napi menetelés a havas mezőkön, a mínusz 2o fokos hidegben mély gyökeret ver a résztvevőkben a horthysta egyenruha és a ki nem érdemelt kitüntetések iránt .

Tilos a XX. Század hatalmas emberi tragédiáját kis magyar bohóckodásba fordítani.

A tényszerűség kedvéért. A második magyar hadsereg a1943 januárjában elszenvedett veresége , a legnagyobb vereség a magyar fegyveres erők teljes történetében.

Eközben a mai Magyarországon ismeretlen azoknak a XX. századi orosz parancsnokoknak a nevei, akik hatalmasabb győzelmet arattak, mint a török 1526-ban Mohácsnál a magyarok felett.

Ezért felidézzük, hogy az Osztrogozsszko- Rosszosanszki hadművelet tervét a Haderők Legfelsőbb Parancsnoka és helyettese Zsukov Georgij Konsztantyinovics a Szovjetúnió Marsallja és Vaszilevszkij Alekszandr Mihajlovics Hadseregtábornok a Vörös Hadsereg Vezérkari Főnöke dolgozták ki.

Vaszilevszkij Alekszandr Mihajlovics

a fő hadiszállás képviselőjeként végezte a csapatok koordinálását az Osztrogozsszko- Rosszosanszki hadműveletben. Az operáció Golikov Vezér ezredes , a Voronyezsi Front közvetlen parancsnoka irányítása alatt zajlott le.

A Harmadik Páncélos Hadsereg gyors reagálású egységei áttörték az olasz front vonalat, és elvágták az összeköttetést a magyarokkal Rübalko Pável Szemjonovics harckocsizó Altábornagy vezénylete alatt. A 4o. ik Hadsereget, amely közvetlenül érte el a magyarokat a Don-kanyarban, Moszkalenko Kirill Szemjonovics Altábornagy vezette. Pontosan Moszkalenko Kirill Szemjonovicshoz köthető az Osztrogozsszko- Rosszosanszki hadművelet ötlete, aki maga jelentette ezt telefonon 1942 novemberében a Haderők Legfelsőbb Parancsnokának.

Moszkalenko Tábornokot azok közé a parancsnokok közé kell számítanunk, akik 1943 januárjában a Donnál megsemmisítették a magyar csapatokat. A 4o. ik Hadsereg parancsnoka dolgozta ki hadosztályainak részletes támadását Sztorozsevszkből, mint ugródeszkáról, melynek eredményeként a 2. Magyar Hadsereg felmorzsolódott, és a magyar katonákat a lövészárkokból és fűtött fedezékeikből a hóval borított mezőkre űzték ki, ahol az európaik számára még Napóleon idejéből ismert " Tél Tábornok" bevégezte gyilkos tettét. Erre bármilyen nemzetiségű bohócnak bármelyik országban emlékeznie kell.

 • Министр обороны Венгрии Ч.Хенде на траурной церемонии очередной годовщины гибели 2-ой Армии. 12 января…
  Magyarország Honvédelmi Minisztere, Hende Csaba a Második Magyar Hadsereg pusztulásának évfordulóján rendezett gyász szertartáson. 2o12 január 12 Forrás: MTI

 • Венгерский солдат на мессе поминания погибших военнослужащих 2-ой Армии. Собор св. Матвея в Буде. 12…
 • Magyar katona a Második Magyar Hadsereg elhunyt katonáinak emlékére rendezett gyászmisén. Mátyás Király szobra Budán. 2o12 január 12 Forrás: MTI

 • Министр обороны Венгрии Ч.Хебе дает старт «ХII Памятному туру в честь героев Дона».12 января 2012 г.…
 • Magyarország Honvédelmi Minisztere, Hende Csaba útjára indítja a " Don-kanyar Hőseinek tiszteletére rendezett 12 -ik Emléktúrát" 2o12 január 12 Forrás: kormany.hu

 • Венгерское подразделение «ХII Памятного тура в честь героев Дона».27 января 2012 г. Источник: honvedelem.…
 • Magyar alegység a " Don-kanyar Hőseinek tiszteletére rendezett 12 -ik Emléktúrán" 2o12 január 27 Forrás: honvedelem.hu

 • Венгерское подразделение «ХII Памятного тура в честь героев Дона» и местное население. 27 января 2012…
 • Magyar alegység a " Don-kanyar Hőseinek tiszteletére rendezett 12 -ik Emléktúrán" és helyi lakosok. 2o12 január 27 Forrás: honvedelem.hu

 • Итальянские участники «ХII Памятного тура в честь героев Дона».На заднем плане немцы. 27 января 2012…
 • Olasz résztvevők  a " Don-kanyar Hőseinek tiszteletére rendezett 12 -ik Emléktúrán"A háttérben, a németek. 2o12 január 27 Forrás: honvedelem.hu

 • Венгерский лейтенант, надевший не заслуженные им награды II Мировой войны. 27 января 2012 г. Источник:…
 • Magyar hadnagy, általa ki nem érdemelt II. Világháborús kitüntetéseket viselve .2o12 január 27 Forrás: honvedelem.hu

 • Братство по оружию. Германский и венгерский офицеры. В почетном карауле румыны. 27 января 2012 г. Источник:…
 • Fegyverbarátság. Német és magyar tisztek. Díszőrségben a  románok. 2o12 január 27 Forrás: honvedelem.hu

 • Венгерское подразделение «ХII Памятного тура в честь героев Дона» и местное население. 27 января 2012…
 • Magyar alegység a " Don-kanyar Hőseinek tiszteletére rendezett 12 -ik Emléktúrán" és helyi lakosok. 2o12 január 27 Forrás: honvedelem.hu

 • Братство по оружию. Венгерский солдат курит вместе с членом пулеметного расчета части СС у танка Pz.Kpfw.…
  Fegyverbarátság. Magyar katona dohányzik az SS géppuskásával " Tigris II " Pz.Kpfw. VI Ausf. B tank mellett. Magyarország. 1944 év december végén.

 • Советские женщины толкают телегу с телами расстрелянных гитлеровцами мужчин. Источник: Военный альбом…
 • Szovjet nők tolják a hitleristák által agyonlőtt férfiak tetemeivel megrakott szekeret. Forrás: Háborús album

 • Багеровский противотанковый ров близ Керчи. 1942. Местные жители оплакивают убитых гитлеровцами людей.…
 • Bagerovszki tankcsapda Kercs mellett. 1942. Helyi lakosok gyászolják a hitleristák által lemészárolt embereket. Forrás: Háborús album

 • Трупы замученных гитлеровцами пленных красноармейцев. Окрестности города Кириши, зима 1941-1942 годов.…
 • Hitleristák által halálra kínzott Vörös Katonák tetemei. Kirisi város közelében, 1941-1942 évek tele.Forrás: Háborús album

 • Гитлеровцы расстреливают мирных жителей. Источник: Военный альбом
 • Békés lakosokat lőnek agyon a hitleristák. Forrás: Háborús album

 • 1942. Гитлеровцы расстреливают еврейскую семью в Ивангороде на Украине. Источник: Военный альбом
 • 1942. Ivangorodnál, Ukrajnában zsidó családot mészárolnak le a hitleristák.
 • Forrás: Háborús album


Источник: http://www.regnum.ru/news/polit/1493192.html
Категория: Статьи на венгерском | Добавил: Anastasiya (17.12.2012)
Просмотров: 909 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar

Форма входа

Поиск

***

 • ВЕНГЕРСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ
 • ПАСПОРТА ОБД ПО АЛФАВИТУ
 • ОПИСЬ АРХИВА ЮГВ В ПОС-ВЕ
 • СПИСКИ В ПЕРЕНОСАХ 1945-47
 • СПИСКИ В ЗАХОРОНЕНИЯХ
 • ***

 • КАРТЫ, КООРДИНАТЫ
 • .

 • ЦАМО РФ материалы
 • ***

 • ЛЕТЧИКИ
 • ***

 • СТАТЬИ (рус.) CIKKEK oroszul
 • СТАТЬИ (венг.) CIKKEK magyarul
 • ***

 • БЛАГОДАРНОСТИ
 • ***

 • ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
 • ***

 • ОБД-Мемориал
 • Подвиг народа
 • Форум Патриотцентр
 • Венгерский форум
 • РАЗНОЕ (кладовка)